ปฏิทินเกษตร |  ข่าวเกษตร  |  บทความ |  เวปบอร์ด |  ร่วมงานกับเรา |  อีเมล Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 สารกำจัดแมลง | สารป้องกันและกำจัดวัชพืช | สารป้องกันและกำจัดโรคพืช | ฮอร์โมน ธาตุอาหาร และสารกระตุ้น

 

 

เมลาซิลเมลาซิล

สารสำคัญ : เมตาแลกซิล 25% WP
ประโยชน์และวิธีการใช้ : ใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เป็นศัตรูพืช ดังนี้
พืช โรคพืช อัตราและวิธีการใช้
กกจันทบูรณ์

ลำต้นเน่า Phytophthora cyperi (Ideta) Ito ใช้ 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นหรือหว่านสารเคมีในระยะต้นกกสูงประมาณ 1 เมตร หรืออายุกกประมาณ 1 เดือน จากนั้นพ่นระยะห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์
กล้วยไม้ เน่าเข้าไส้ หรือเน่าดำ Phytophthora palmivora (Butl.) Butl ใช้ 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว ต้นกล้วยไม้
ทุเรียน
รากและโคนเน่า Phytophthora pulmivora (Butler) Butler ใช้ 50-60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ใช้ทาบริเวณแผลซึ่งก่อนทาได้ถากเปลือกออกแล้วบางๆจนถึงเนื้อดี ที่อยู่บริเวณรอบๆ เพื่อให้การดูดซึมดีขึ้น
ป่านศรนารายณ์ ต้นเน่า Pythium aphanidermatum (E son) Fitze ใช้ 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นที่ใบเพื่อป้องกันการระบาดของโรค แต่ไม่สามารถรักษาต้นที่เป็นโรคแล้วได้
ปอแก้วคิวบา
เน่าคอดิน Phytophthora nicotianae B.de Hann var. parasitica (Dast.) Waterh. และ Rhizoctonia solani Kuehn ใช้ 7 กรัมต่อเมล็ด 1 กก. ใช้คลุกเมล็ดก่อนปลูก
เผือก ใบไหม้ หรือใบจุดตาเสือ Phytophthora colocasiae Rac. ใช้ 2-3 กรัมต่อต้น หยอดลงไปที่โคนต้นจะสามารถป้องกันได้ประมาณ 1 เดือนขึ้นไป
สับปะรด
ยอดเน่า และต้นเน่า Phytophthora parasitica Dastur ใช้ 20-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูก หลังจากปลูกป้องกันโดยการพ่นที่ยอดทุกๆ 2 เดือน
ส้มเขียวหวาน ราก และโคนเน่า Phytophthora parasitica Dastur ใช้ 80-100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทาโคนต้น ใช้สำหรับโคนเน่า ก่อนทาคุ้ยดินโคนต้นออก อัตราการใช้ 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 2 ตารางเมตร รดดินใช้สำหรับรากเน่า
ขนาดบรรจุ : 12x500 กรัม, 12x1000 กรัม, 2x1 กิโลกรัม, 25 กิโลกรัม
 

      66/9 หมู่9 ถนนทวีวัฒนา-กาญจนภิเษก แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170, โทร : 02-8859501-2, แฟกซ์ : 02-8859503, อีเมล : fm.mv.office@gmail.com